0

Examenes Biologia Celular 2oo9

05 julio 2009

Aqui estan los examenes de este año de Biologia Celular!!

EXAMEN PARCIAL:

Dra Figueras:
1. diferències entre microscopia òptica i electrònica.
2. semblances i diferències entre microscopi de llum ultraviolada i el confocal.

Dr Guarro:
1. quines funcions, a part de formar part dels àcids nucleics, tenen el nucleòtids?

Dra Gené:
1. semblances i diferències entre:
a) reticle endoplasmàtic rugós i llis
b) microfilament i microtúbul
c) fagocitosi i pinocitosi
d) transport actiu i transport passiu


EXAMEN FINAL DE BIOLOGIA CEL·LULAR:

Dra Figueras:
1. Explica el concepte de límit de resolució/poder de resolució
2. Diferències entre espermatogènesi i ovogènesi

Dr Guarro:
1. propietats genètiques de la cèl·lula
2. inversions cromosòmiques: què són, esquema, com es formen i com poden afectar la descendència.

Dra Gené:
1. el citoesquelet: definició, funció i components.
2. els lisosomes: definició, funció, classificació i biogènesi (amb esquema)